Visbility menu
  • Test
  • Test
Brisel, 15/09/2023
vesti

Završni događaj STARS projekta

Završni događaj STARS projekta će biti održan u Briselu, 26. 09. 2023. u Odboru Regija.

Glavni cilj događaja je da se prenesu predlozi politike Evropskim, nacionalnim i regionalnim donosiocima odluka zasnovanim na važnim nalazima i rezultatima dva značajna COSME pilot projekta: “STARS” i “ReStartSMEs”. Ove inicijative su bile lansirane kao deo plana ekonomskog oporavka da bi ojačale Evropsku ekonomiju i unapredile zelenu i digitalnu transformaciju za mala i srednja preduzeća (MSP).

Naročito nakon izazova usled Covid 19 pandemije, ovi projekti su odigrali kritičnu ulogu pomažući MSP-ove da se adaptiraju na post-pandemijsku ekonomsko okruženje. Uvođenjem naprednih tehnologija, “STARS” I “ReStartSMEs” su bili ključni u pomoći kompanijama da uspešno uvedu nove tehnologije u  svoje poslovanje.

Naš događaj okuplja vođe i eksperte iz različitih oblasti u diskusiji o izvučenim poukama i postavi osnove za održivu i inovativnu budućnost za Evropsku ekonomiju.

Zainteresovani se mogu registrovati za učešće putem linka