Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, Srbija, 20/01/2022
vesti

Pristup tržištima Norveške, Kanade i SAD – upitnik

RCSEE je zajedno sa još 6 evropskih železničkih Klastera uključen u realizaciju S-ACCESS projekta (finansiranog od strane Evropske agencije za podršku malim i srednjim preduzećima – EASME) koji ima za cilj direktnu pomoć u internacionalizaciji plasmana proizvoda i usluga malih i srednjih preduzeća (MSP) iz evropske železničke industrije na tržišta Norveške, Sjedinjenih američkih država i Kanade.

Ovaj projekat je suštinski usmeren na direktnu podršku MSP u procesima javnih nabavki u tri pomenute zemlje i treba da stvori stručne, savetodavne i praktične kapacitete koje bi kompanije koristile u pristupu navedenim vanevropskim tržištima i da omogući povezivanje sa zainteresovanim partnerima na datim tržištima.

Molimo kompanije članice Klastera zainteresovane za nastup na tršištima Norveške, Sjedinjenih američkih država i Kanade da popune upitnik preko linka:

https://forms.gle/oAd15StgaAeTBPi86

Za popunjavanje ovog upitnika dovoljno je oko 7 minuta vašeg vremena, a konzorcijumu S-ACCESS projekta to će dati važne informacije o tome koje su vaše trenutne aktivnosti na inotržištima i šta vam je konkretno potrebno kao podrška u nastupu na istim.

Članovi tima Klastera stoje vam na raspolaganju ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna asistencija prilikom popunjavanja upitnika.  Za sve nam se možete obratiti na mail welcome@rcsee.org