Visbility menu
  • Test
  • Test

Marko Radović

Marko Radović

Marko Radović je ekonomista sa višegodišnjim angažovanjem na poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji. Iskustvo u poslovima sa privredom je stekao radeći u Uniji poslodavaca Srbije od 2010. godine na poslovima ekonomskog analitičara i menadžera istraživanja.

Specijalizovao se za oblast zarada, kao i za javne finansije i njihov uticaj na privredu, uključujući poresku politiku, takse i parafiskalna opterećenja.

Tokom rada aktivno je učestvovao u većem broju kampanja koje su za cilj imale poboljšanje poslovnog ambijenta: izmene Zakona o radu, Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Učestvovao je u formulisanju stavova Unije poslodavaca prilikom izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Od 2013. godine aktivno učestvovao u pregovorima o minimalnoj ceni rada kao predstavnik privrede.

Takođe, koautor je većeg broja publikacija koje se bave uslovima i troškovima poslovanja