Visbility menu
  • Test
  • Test

Goran Dobrosavljević

Goran Dobrosavljević

Goran Dobrosavljević ima više od 20 godina iskustva na radiju, televiziji i filmu.

Autor je više stotina radio i televizijskih reklama, džinglova, špica; montažer više od 150 muzičkih spotova.

Kao montažer ili režiser, učestovovao je u realizaciji televizijskih serija, kratkometražnih i dugometražnih filmova.
Projekti na kojima je radio dobili su više od 30 nagrada na međunarodnim festivalima turističkog, ekološkog ili kratkog filma.

Oženjen, otac dve ćerke.