Visbility menu
  • Test
  • Test

Naš tim

Dušan Korunoski

Dušan Korunoski Konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Dušan Korunoski ima karijeru započetu 1986. godine. Tokom karijere je radio kao novinar, izdavač, preduzetnik, menadžer, konsultant, start-up menadžer, trener i savetnik u mnogobrojnim industrijskim granama…

više
Dragoljub Rajić

Dragoljub Rajić konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Dragoljub Rajić više od 15 godina radi za privatne kompanije i poslovne asocijacije u Srbiji, a od 2008. godine je kao ekonomski analitičar i PR, a zatim i direktor Unije poslodavaca Srbije, učestvovao u promenama više desetina različitih zakona koji značajno opterećuju poslovanje u Srbiji, reformi parafiskalnih opterećenja i kreiranju 7 velikih kampanja za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji.

više
Milan Vučković

Milan Vučković Konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Milan Vučković je međunarodni poslovni konsultant i partner u Mreži za poslovnu podršku (BSN). Poseduje 18 godina iskustva kao međunarodni poslovni savetnik na ukupno 15 evropskih tržišta.
više
Marko Radović

Marko Radović konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Marko Radović je ekonomista sa višegodišnjim angažovanjem na poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji. Iskustvo u poslovima sa..

više
Natalija Mićunović

Natalija Mićunović konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Dr Natalija Mićunović iza sebe ima tri decenije bogatog naučnog, ekspertskog, istraživačkog rada. Sedam godina je bila direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada Republike Srbije i inicijatorka koordinatorka mnogih projekata usmerenih na jačanje uloge žena i ženskog preduzetništva u Srbiji posle 2001. godine.

više
Goran Dobrosavljević

Goran Dobrosavljević konsultant u okviru mreže

[ slika za štampu ]

Goran Dobrosavljević ima više od 20 godina iskustva na radiju, televiziji i filmu.Autor je više stotina radio i televizijskih reklama, džinglova, špica; montažer više od 150 muzičkih spotova.

više