Visbility menu
  • Test
  • Test

Vesti

Više
15.09.2023

Završni događaj STARS projekta

Završni događaj STARS projekta će biti održan u Briselu, 26. 09. 2023. u Odboru Regija.

Više
24.03.2023

Prezentacija trenutnih i planiranih železničkih projekata u Republici Srbiji

Prezentacija trenutnih i planiranih železničkih projekata u Republici Srbiji održana je za članove RCSEE i parnerskih klastera iz ERCI u saradnji sa Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i jedinicama za implementaciju projekata.

Više
05.07.2022

Izazovi i prilike za železničke kompanije i dobavljače u post-kovid periodu

Veliki skup železničkih kompanija i dobavljača železnica jugoistočne Evrope održan je u Ljubljani 30. juna, pod nazivom „Izazovi i prilike za železničke kompanije i dobavljače u post-kovid periodu“, od strane Železničkog klastera Jugoistočne Evrope (RCSEE) i Gospodarske zbornice Slovenie (GZS), uz učešće partnera iz Evropske inicijative železničkih klastera (ERCI) i Češke medijske kuće Railtarget kao medijskog partnera.

Više
21.03.2022

STARS Projekat – Anketa za MSP

U okviru STARS projekta koji zajedno vode 10 železničkih klastera okupljenih u ERCI, 5 tehnoloških centara i 1 digitalni inovacioni hab, koji zajedno pokrivaju 14 evropskih zemalja, pokrenuta je anketa za mala i srednja preduzeća iz železničke i multimodalne industrije.

Više
20.01.2022

Pristup tržištima Norveške, Kanade i SAD – upitnik

RCSEE je zajedno sa još 6 evropskih železničkih Klastera uključen u realizaciju S-ACCESS projekta