Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 08/04/2015
vesti

Zorana Mihajlović govori za SEE Perspective o stanju železnica u Srbiji

Uredništvo SEE Perspective magazina je dobilo priliku da razgovara sa Ministarkom građevine, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije. Pitali smo je nekoliko pitanja o stanju železnica u Srbiji, trenutnim naporima Ministarstva da je unaprede i budućim planovima.

1. Vlada Republike Srbije je najavila da će se više baviti razvojem železnica i železničke infrastrukture u Srbiji u narednom periodu. U budžetu su opredeljena i značajna sredstva za tu namenu. O kojim sredstvima je reč i za koje konkretne projekte?

Kada smo preuzeli Ministarstvo, zatekli smo situaciju da najveći broj projekata kasni i da se već odobreni krediti za železnicu ne koriste. Zato je prvi zadatak bio da otkočimo kredite, kao što su ruski ili kuvajtski, i da omogućimo da se ubrza realizacija projekata.

Drugi zadatak je bio pokretanje reformi u “Železnicama Srbije“, kako bi preduzeće počelo posluje efikasnije i bilo sposobne da iznese velike infrastrukturne projekte za koje je zaduženo. Ne treba da podsećam da je ovo prva Vlada koja je suštinski pokrenula taj proces.

Trenutno je u fazi realizacije ili fazi pripreme za realizaciju u zeleznici osam projekata. Posle 40 godina, konačno će biti završen Prokop, koji se finansira iz kuvajtskog kredita, a završetak radova planiran je u januaru 2016. godine. Zahvaljujući naporima Ministarstva, ponovo su pokrenuti radovi na Žeželjevom mostu, koji je važan ne samo za Novi Sad, već će za celu Srbiju i biće važan deo projekta izgradnje pruge Beograd-Budimpešta.

Za projekat Beograd-Budimpešta u toku je izrada studija izvodljivosti, koja će biti završena u aprilu, a početak radova planiran je do kraja ove godine.

Iz ruskog kredita se gradi drugi kolosek pruge Beograd Centar – Pančevo Glavna vrednosti oko 90 miliona dolara i taj projekat odlično napreduje. Ruski kredit namenjen je i za rekonstrukciju šest deonica na Koridoru X, ukupne vrednosti oko 89 miliona dolara, kao i za rekonstrukciju i modernizaciju deonice Stara Pazova – Novi Sad procenjene vrednosti oko 450 miliona dolara. Takođe, ovaj zajam obuhvata i rekonstrukciju i modernizaciju pruge Beograd – Vrbnica (Bar), ukupne procenjene vrednosti oko 200 miliona dolara i nabavku dizelmotornih vozova, vrednosti oko 100 miliona dolara.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa 100 miliona evra finansira projekat Koridor 10 koji, između ostalog, obuvhata isporuku novog materijala za rehabilitaciju šest deonica pruge i nove mehanizacije za održavanje, kao i nabavku 15 novih višesistemskih lokomotiva. Takođe, za rehabilitaciju pruga, EBRD je odobrila dodatnih 95 miliona dolara.

Kreditom Evropske investicione banke od 80 miliona evra finansiraju se rekonstrukcija i modernizacija deonice Batajnica-Golubinci i rekonstrukcija i modernizacija deonice Gilje-Ćuprija-Paraćin, koja uključuje izgradnju mosta preko Velike Morave. U završnoj fazi su pregovori oko potpisivanja ugovora za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgrad, vrednosti oko 55 miliona evra.

(Ostatak intervjua možete naći u 6. broju magazina SEE Perspective – http://www.see-business.eu)