Visbility menu
 • Test
 • Test
Beograd, 03/09/2014
vesti

Zeleni poslovi – šansa za Srbiju

Najnoviji podaci iz oblasti reciklažne industrije pokazuju da se u Srbiji reciklira svega 9,9 odsto otpada i da reciklažne delatnosti mogu da budu velika šansa za razvoj privrede i smanjenje nezaposlenosti.

Srbija se u ovom trenutku nalazi na evropskom začelju po količini recikliranog otpada, iako postoji mnogo razloga zašto baš ova privredna grana ima značajnu perspektivu.

Razvoj reciklažne industrije pozitivno bi se odrazio na čitav niz oblasti i doveo do:

 • – sprečavanja neplanskog odlaganja otpada
 • – smanjenja zagađenja životne sredine
 • – porasta broja osnovanih firmi i domaćih i stranih investitora
 • – pojave novih delatnosti i tehnologija
 • – smanjenja nezaposlenosti
 • – porasta industrijske proizvodnje
 • – porasta prihoda od izvoza recikliranih proizvoda
 • – veće inkluzije manjinskih zajednica i ugroženih kategorija stanovništva u društvo
 • – boljeg uređenja i očuvanja nacionalnih parkova i razvojnih resursa zemlje
 • – podizanja svesti građana i novih generacija o neophodnosti očuvanja prirodnog bogatstva, biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji Srbije

 

Razvoj reciklažne industrije isključivo zavisi od domaćih resursa i sposobnosti institucija i stanovništva u Srbiji da ovu privrednu granu dožive kao razvojnu šansu.

Nažalost, još je mnogo toga nedorečenog i nepreciznog u regulativi iz oblasti ekologije i pažnja institucija nije usmerena na stvaranje uslova za razvoj reciklažne industrije. Svest građana o bitnosti i unosnosti ovih poslova za njih na niskom je nivou, a nedostaju i moderna tehnologija i kadrovi za upravljanje reciklažnim procesima.

Mreža za poslovnu podršku će u okviru svojih mogućnosti i kontakata sa evropskim ekspertima i investitorima pokušati da zelene poslove što više prezentuje kao važne za ekonomski oporavak Srbije i promoviše potrebu dovršenja uvođenja razvojnog regulatornog okvira za ovu industriju.