Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 18/09/2014
vesti

Trostruko manje izvoznika među malim i srednjim preduzećima nego u zemljama EU

Mreža za poslovnu podršku izvršila je uporedne analize sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa osnovnim kretanjima u sektoru malih i srednjih preduzeća u 14 zemalja Evropske unije. Osnovni pokazatelji iz ovog istraživanja govore da su mala i srednja preduzeća u Srbiji daleko manje razvijena u odnosu na zemlje EU i da je potrebna potpuno nova strategija razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji koja za razliku od prethodne ne sme biti kabinetski pisana.

 

Analiza stručnog tima Mreže za poslovnu podršku pošla je od zvaničnih podataka EUROSTAT-a, Evropskog ekonometrijskog instituta (EERI) i Evropske komisije, a za Srbiju su ukrštani podaci Republičkog zavoda za statistiku, Agencije za privredne registre, Republičke agencije za razvoja MSP i više prethodnih istraživanja različitih poslovnih asocijacija i organizacija civilnog društva koje prate određena kretanja u privredi. Donja tabela pokazuje procenat malih i srednjih preduzeća koja spadaju u izvoznike u odnosu na ukupan broj malih i srednjih preduzeća u Srbiji i 14 zemalja EU. U drugoj uspravnoj koloni prikazano je procentno učešće izvoza u prometu malih i srednjih preduzeća.

 

r.br Zemlja Procenat MSP izvoznika Procenat prihoda od izvoza u sektoru MSP
1. Danska 18,4 37,2
2. Švedska 18 33,9
3. Nemačka 14,3 36,8
4. Italija 14 32
5. Francuska 12,2 26,8
6. Velika Britanija 12 25,9
7. Holandija 11 24,7
8. Austrija 10,6 24,3
9. Češka Republika 10,4 22,2
10. Španija 9,6 17,1
11. Mađarska 9,2 15,2
12. Poljska 9 20,7
13. Letonija 8,8 18
14 Rumunija 8,5 17,3
15. Prosečno u 14 zemalja EU 11,9 25,2
16. Srbija 4,1 8,8

 

Ovi podaci ukazuju da je potrebna nova politika razvoja malih i srednjih preduzeća i da u prethodnih 13 godina tranzicije nismo uspeli da se značajnije približimo nivou razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća koji imaju srednje razvijene evropske zemlje.

Gornja tabela pokazuje da od razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća direktno zavisi i životni standard stanovništva tih zemalja, tako da se zemlje sa najviše izvozno orijentisanih MSP smatraju i najboljima za život u Evropi.

Nova strategija razvoja malih i srednjih preduzeća mora da bude oslonjena na:

– direktne preporuke menadžera i vlasnika malih i srednjih preduzeća zasnovane na praktičnom iskustvu

– detaljno segmentirana po privrednim granama i delatnostima

– uspostavljena na tradicionalnim resursima kojima Srbija raspolaže i podršku sistema preduzećima iz tih delatnosti

– sistemsku podršku joint venture projektima domaćih malih i srednjih preduzeća sa partnerskim preduzećima iz EU i drugih zemalja sveta

– podelu Srbije na područja od strateškog značaja za investicije i razvoj u pojedinim privrednim granama

– hitnu regulatornu reformu u cilju rasterećenja malih i srednjih preduzeća od nagomilanih birokratskih procedura

– uvođenje višeg nivoa pravne sigurnosti i predvidljivosti troškova poslovanja za domaće i strane investiture

– reformu obrazovnog sistema i posebne programe za stimulisanje stručnjaka da ostanu i rade u Srbiji

 

Rezultat ove strategije mora da bude najmanje 60 000 hiljada novih malih i srednjih preduzeća do 2020. godine koja rentabilno posluju i povećanje prihoda od izvoza MSP sa sadašnjih 8,8 na najmanje 15%. Taj rezultat je uslov da se Srbija iz grupe šest trenutno najsiromašnijih zemalja u Evropi do 2025. godine uzdigne na nivo srednjerazvijene evropske zemlje.

 

Tim Mreže za poslovnu podršku