Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 08/10/2014
vesti

Švedski privrednici u poseti Srbiji

U Beograd je doputovala delegacija privrednika iz grada Lund iz Švedske. Oni će u organizaciji turističke agencije Magelan Corporation, uz asistenciju Mreže za poslovnu podršku posetiti proizvodne kompanije koje posluju u Srbiji kako bi širili poslovnu mrežu i znanja o poslovnoj praksi i kulturi.

Organizator švedske delegacije je Fondacija LNC (Stiftelsen Lunds Nyfoeretagar Centrum), koja pomaže novim kompanijama da pokrenu ili unaprede sopstveno poslovanje. Fondacija ima 76 članova – lokalnih kompanija, uključujući banke, revizorske i pravne firme, kao i Ekonomsku školu i Savet grada Lunda.

Od 1992. godine LNC za svoje članove organizuje studijske posete zemljama Evrope sa ciljem sticanja znanja i iskustava o pokretanju poslovanja u tim zemljama.