Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 25/09/2014
vesti

Privrednici traže organizovanu borbu države protiv sive ekonomije

Procenjuje se da siva ekonomija u Srbiji čini 30-40% BDP-a, i svojom rasprostranjenošću čini nepopravljivu štetu, kako javnom sektoru, tako i privredi koja posluje u legalnim tokovima. 

U svim prethodnim anketama privrednici navode da se u pojedinim gradovima i opštinama gde oni posluju na jedan legalno prodati proizvod proda jedan na crno i da je to naročito primetno u poslednjih pet godina sa padom kupovne moći građana. Smatraju da država mora da pojača kontrolu robe preko graničnih prelaza, spreči šverc po ulicama i otvorenim tržnim centrima i proširi poreski obuhvat kod naplate poreza na imovinu, jer u Srbiji postoji više od milion nelegalno sagrađenih objekata koji su potpuno van sistema oporezivanja, a porez se naplaćuje samo od onih koji rade legalno.