Visbility menu
  • Test
  • Test
Srbija, 15/09/2019
vesti

Poslovno povezivanje u fokusu tokom jeseni 2019.

Mreža za poslovnu podršku započela je niz planiranih jesenjih aktivnosti skupom u Zagrebu 3. septembra na kome su podsektor BSN – Klaster železnica jugoistočne Evrope, Fakultet prometnih znanosti (domaćin skupa) i kompanija Altpro u Zagrebu, u saradnji sa austrijskim i nemačkim kompanijama ERC GmbH i AEbt organizovali prezentaciju aktuelnih EU standarda u oblasti železnice.

Više detalja o ovom skupu na linku

http://www.rcsee.org/mreza-za-poslovnu-podrsku/2019/09/09/u-zagrebu-odrzano-predavanje-na-temu-sta-je-4-zeleznicki-paket/

Tokom septembra i oktobra ove godine planirano je učešće predstavnika BSN na više poslovnih sastanaka i skupova u Velikoj Britaniji (Univerzitet u Birminghamu, Rail Alliance Decarbonisation event i drugi), povezivanje sa poljskim, nemačkim i drugim partnerima na sajmu TRAKO 2019. u Gdanjsku (Poljska) i učešće na sajmu Expo Ferroviaria 2019 u Milanu.

Ovim aktivnostima uveliko je doprineo ulazak podsektora BSN – Klastera železnica jugoistočne Evrope u evropsku asocijaciju železničkih klastera ERCI. Time je načinjen veliki korak u povezivanju kompanija iz našeg regiona sa drugim klasterima i partnerima iz zemalja EU.

Za novembar mesec planirano je i zajedničko izlaganja članova BSN i Klastera železnica jugoistočne Evrope iz našeg regiona na vodećoj izložbenoj konferenciji u oblasti saobraćaja, železnice i infrastrukture InnoRail 2019 u Budimepešti.

Na ove načine BSN aktivno doprinosi promociji i izlasku domaćih i regionalnih kompanija na evropske tržište i širenju poslovnih veza sa brojnim evropskim kompanijama, fakultetima, poslovnim asocijacijama i klasterima, institucijama i stručnjacima.