Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograr, 23/01/2024
vesti

Pametne i čiste tehnologije za logističku/mobiliti industriju

U partnerstvu Klastera železnice za jugoistočnu Evropu, Nacionalne Asocijacije “Transport i Logistika”, Evropske asocijacije železničkih klastera ERCI i Mreže za železnička istraživanja i inovacije za jugoistočnu Evropu SEERRIN 24. aprila/travnja 2024. godine u Beogradu biće održana međunarodna konferencija “Pametne i čiste tehnologije za logističku/mobility industriju”

Na konferenciji će gosti/predavači iz vodećih evropskih tehnoloških centara i inovativnih kompanija iz Belgije, Velike Britanije i Italije prezentovati najnovije tehnologije i rešenja za železnički teretni transport, intermodalne terminale i morske/rečne/suve luke koje su razvijene u poslednje tri godine za velike evropske (Italija, Nemačka, Švajcarska, Francuska, Španija, Belgija, Holandija) i britanske kompanije operatere teretnog saobraćaja i logističke kompanije. Većina ovih rešenja je potpuna novina za naš region i samo su neki mali segmenti implementirani u praksi. Takođe, tehnologija primene zelenih rešenja u železničkom teretnom transport je dodatno usavršena i na konferenciji će našim regionalnim kompanijama detaljno biti prezentovani troškovi eksploatacije i komparativne prednosti ovih tehnologija koje su usklađene sa ESG standardima.

Na ovaj način organizatori konferencije imaju za cilj da regionalne logističke/mobility kompanije upoznaju sa najsavremenijim rešenjima na evropskom tržištu i povežu ih sa potencijalnim partnerima koji mogu da značajno doprinesu povećanju efikasnosti i operabilnosti u svakodnevnom radu, kao i pripremi i implementaciji ESG standarda.

Više detalja o konferenciji nalazi se u pdf agendi.

Prijave za učešće na konferenciji mogu se poslati na mail welcome@rcsee.org