Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 23/11/2015
vesti

Okupljanje kompanija iz Srbije i regiona u Železnički klaster za jugoistočnu Evropu

16. novembra zvanično je započelo okupljanje kompanija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Albanije u Klaster železnica jugoistočne Evrope (Rail Cluster South-East Europe). Članice klastera postaće i brojne nemačke, austrijske, italijanske, francuske, češke i druge kompanije koje sarađuju sa železnicama u regionu.

Nakon veoma posećene konferencije posvećene osnivanju ovog Klastera koja je održana 05. novembra 2015. godine u Beogradu, u toku je operativna faza i slanje poziva na adrese više od 1300 kompanija, institucija i obrazovnih ustanova iz zemalja regiona koje rade ili edukuju kadar za železnicu da se pridruže Klasteru.

Izveštaj sa konferencije možete videti i pročitati ovde:

http://bsn.rs/wp-content/uploads/2015/11/SEE-Rail-Izvestaj.pdf

Cilj ovog okupljanja je stvaranje jakog poslovnog klastera koji će ubrzati razvoj i integraciju železnica u zemljama jugoistočne Evrope u jedinstveni sistem železnica Evropske unije.

Osnovne delatnosti Klastera će biti:

  • zajednički rad na projektima rekonstrukcije i modernizacije železničke infrastrukture
  • edukacija i usavršavanje zaposlenih na železnici i u kompanijama podizvođačima
  • poslovno povezivanje železničkih kompanija i privatnih kompanija koje rade za železnice sa drugim sličnim klasterima i kompanijama u zemljama EU
  • povećanje bezbednosti u regionalnom sistemu železničkog saobraćaja

Formiranje ovog klastera zvanično je podržano i pozdravljeno od strane Bavarskog klastera železnice koji predstavlja jedan od najvećih i najorganizovanijih železničkih klastera u Evropi.

Uloga Klastera će biti upravo da omogući povezivanje kompanija iz regiona jugoistočne Evrope sa kompanija članicama drugih velikih evropskih klastera kao što su Klaster Bavarskih železnica (CNA), Klaster austrijskih železnica, Berlinski klaster železnica, Klaster železnica Donje Saksonije, Španski klaster železnica, Francuski klaster železnica, udruženja železničkih kompanija u Velikoj Britaniji i skandinavskim zemljama, itd.

Na ovaj način stvoriće se preduslovi za šire poslovno povezivanje i organizovati poslovne konferencije na kojima će preduzeća iz Srbije i zemalja regiona dobiti priliku da stupe u direktan kontakt sa menadžerima potencijalnih naručilaca proizvoda i usluga i da pronađu kvalitetne strateške partnere za dalji razvoj svojih kompanija. Istovremeno, kompanije iz zemalja EU će kao članice Klastera kroz transfer znanja pomoći kompanijama iz našeg regiona da se osposobe i podignu nivo kvaliteta u cilju lakšeg prodora na tržište EU i šire.

Kompanije koje imaju interes da postanu članice ovog jedinstvenog međunarodnog regionalnog klastera sve informacije mogu dobiti putem E-mail adrese info@bsn.rs

Više detalja o aktivnostima oko formiranja Klastera na web adresi http://rail.bsn.rs/