Visbility menu
  • Test
  • Test
Srbija, 02/08/2016
vesti

Novi oblik prevare u Srbiji

Narodna banka Srbije nas je obavestila o novoj pojavi prevarnih radnji, a koja se ogleda u sledećem:

U filijali poslovne banke kod koje postojeće pravno lice nema račun, vrši se otvaranje računa na osnovu falsifikovane lične karte i drugih dokumenata. Potom se, u istoj banci, izvrši registracija menice i ubrzo podnese menica na naplatu. Dužnik, koji je žrtva prevarne radnje, za istu saznaje kada su sredstva već skinuta sa njegovog računa i traži od Narodne banke Srbije povraćaj sredstava ili obustavljanje daljeg postupka prinudne naplate.

Prinudna naplata Narodna banka Srbije dopisom navodi da NBS nema osnova da bez rešenja nadležnog suda obustavi dalju naplatu menice.

Da bi zaštitili svoju kompaniju, predlažemo da bar jednom nedeljno izvršite uvid u Registar računa i Registar menica i ovlašćenja koja vodi Narodna banka Srbije.

Preko sajta Narodne banke Srbije www.nbs.rs, na početnoj strani , u koloni, sa vaše leve strane, klikom na Prinudna naplata, dobijate 6 opcija, među kojima su Pretraživanje jedinstvenog Registra računa i Pretraživanje Registra menica i ovlašćenja. Ove opcije omogućavaju da, po unosu matičnog broja kompanije/preduzetnika dobijete podatak o svim računima i registrovanim menicama.

Ukoliko otkrijete da imate račun kod banke kod koje niste otvorili račun ili registrovanu menicu koju niste izdali, pravovremenim reagovanjem možete sprečiti da postanete žrtva navedene prevarene radnje.

BSN smatra da Narodna Banka Srbije mora izmeniti svoje procedure tako da onemogući ovakav vid prevare, ili barem da spreči posledice po kompanije. Apsurdna je situacija da jedna institucija u pravnoj državi bude svesna prevare i ne radi ništa da je zaustavi. Svrha sistema mora biti da zaštiti lica koja se pridržavaju zakona, a ne da neaktivnošću bude saučesnik u krivičnom delu.