Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 22/12/2014
vesti

Mini-istraživanje o očekivanjima menadžera u narednoj godini: U 2015. više otpuštanja nego zapošljavanja

Mreža za poslovnu podršku je za potrebe evropskih institucija, tokom novembra i u prvoj nedelji decembra, sprovela manju anketu među 260 menadžera domaćih preduzeća. Anketa se bavila stanjem u srpskoj privredi i perspektivama u narednoj poslovnoj 2015. godini.

Jedna od oblasti kojom se anketa bavila je i zapošljavanje.

Menadžeri 260 malih, srednjih i velikih preduzeca sa sedistem u 9 gradova i 14 opstina Republike Srbije, upitani su da li u narednoj 2015. planiraju novo zaposljavanje ili otpuštanja zaposlenih.

– 15,9% menadžera je navelo da planiraju zapošljavanje novih lica

– 33,8% ja navelo da će biti primorani da smanje broj zaposlenih zbog loših poslovnih rezultata, pada prometa i nedostatka posla

– 45,3% je navelo da će njihova odluka o zaposljavanju, odnosno otpuštanju, zavisiti od situacije na tržištu i generalne ekonomske situacije u zemlji (ukoliko kupovna moć građana i promet budu dalje padali, verovatno će biti prinuđeni da otpuštaju, jer će mogućnosti za zapošljavanje biti sužene)

– 5% anketiranih nije dalo odgovor na ovo pitanje

Kada se pogleda broj lica koje bi zaposlilo 15,9% menadžera, čiji su poslovni planovi okrenuti zapošljavanju, prosečan broj radnih mesta koje planiraju da otvore po kompaniji je 2,5.

Kada se pogleda 33,8% onih koji su naveli da će morati da otpuštaju, prosečno će po preduzeću biti otpušteno 1,8% lica.

Menadžeri su takođe upitani i koje mere države i generalne promene u trenutnoj ekonomskoj situaciji bi dovele do toga da se odluče da zaposle nove ljude. Evo odgovora:

1. Smanjenje opterećenja zarada sa sadašnjih 64% na 40% ili niže, bez ikakvog uslovljavanja poslodavaca koji vrše zapošljavanje – 68% anketiranih je zaokružilo ovaj odgovor

2. Poboljšanje opšte ekonomske situacije i povećanje kupovne moći stanovništva – 65% anketiranih je zaokružilo ovaj odgovor

3. Promena poreske politike i smanjenje broja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede – 61%

4. Rešavanje problema naplate potraživanja – 57% menadžera je zaokružilo ovaj odgovor

5. Veća pravna sigurnost u poslovanju, smanjenje broja fantomski firmi i mogućnosti za prevaru savesnih poslovnih partnera – 48,5% je zaokružilo odgovor

6. Reforma javnog sektora, bolje organizovana i manje skupa država sa efikasnim državnim aparatom koji pruža usluge privredi – 48% je zaokružilo ovaj odgovor

7. Ukidanje nejadnakosti na tržištu koje stvaraju državne subvencije pojedinim kompanijama, dok su te iste subvencije za većinu malih i srednjih preduzeća nedostupne – 44% odgovora

8. Promena politike i odnosa prema malim i srednjim preduzecima – 39,5% odgovora

9. Pristupačniji izvori finansiranja od strane banaka i državnih razvojnih fondova – 38,5% odgovora

10. Smanjenje korupcije u oblasti javnih nabavki i kod pribavljanja dokumenata neophodnih za realizaciju različitih poslova pri državnim institucijama – 37% odgovora

11. Bolja kontrola i smanjenje sive ekonomije – 35,5% odgovora

12. Jednostavniji carinski i trgovinski propisi, elektronska uprava i smanjenje birokratskih procedura – 34% odgovora

Privrednici takodje smatraju da je pravni okvir za poslovanje u Srbiji preobiman, isuviše birokratizovan i da to izvlači značajan novac i vreme zaposlenih u privrednim društvima koji bi trebalo da se ulože u razvoj poslovanja, a ne u namirenje apetita „državnog birokratskog džina”. Sve je teže domaćim malim privrednicima koji osnuju firmu da tu firmu i održe zato što oni ne mogu da se obrate bankama, državnim ili međunarodnim razvojnim fondovima za podršku, a „taksimetar” države svaki dan otkucava i troškovi i birokratske obaveze se gomilaju. Ovo je razlog zašto je osnivačima firmi teško da zaposle i same sebe, a kamo li druga nezaposlena lica.