Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 01/04/2020
vesti

Korisne informacije za članove BSN tokom trajanja krize usled COVID-19 pandemije

Od momenta izbijanja pandemije korona virusa i vanrednih mera koje su uvedene u velikom broju zemalja Evrope i sveta, svakodnevno poslovanje članova Mreže za poslovnu podršku (BSN) pretrpelo je brojne promene i suočilo se sa značajnim ograničenjima.

U novim uslovima, kada je teško ugovoriti, realizovati i naplatiti poslove na lokalnom i inotržištima i kada je većina sastanaka i skupova svedena na online kontakte za kompanije okupljene u BSN najvažnije je održati komunikaciju, minimum funkcionalnih aktivnosti i poslovnih prihoda i pripremiti se za postkrizni period.

U tom smislu Tim BSN preporučuje svojim članovima, partnerskim poslovnim asocijacijama i ostalim privrednim subjektima u Srbiji da prate portal https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus na kome se objavljuju sveže informacije o svim aktivnostima Evropske unije i šire u oblasti industrije, saobraćaja i drugih aktivnosti evropskih industrijskih klastera i organizacija. Neke od ovih informacija mogu biti jako korisne za poslovanje u toku tekuće pandemije i bitno je da članovi BSN pravovremeno budu upoznati sa njima.