Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 17/12/2021
vesti

Internacionalni projekti u koje je uključen Klaster železnica jugoistočne Evrope

Projekat S-ACCESS
https://s-accessproject.eu/

 

S-ACCESS je projekat koji za cilj ima pripremu i podršku evropskim malim i srednjim preduzećima za učestvovanje u procesima javnih nabavki na vanevropskim tržištima. Izabrana su tri tržišta kao ciljana – Sjedinjene Američke Države, Kanada i Norveška. Projekat je trenutno u pripremnoj fazi, tokom koje se vrše istraživanja tržišta, identifikuju njihove specifičnosti, glavni akteri, odnosno ponuđači, kao i pravila i česti zahtevi u procesima javnih nabavki.

Članovi Klastera koji budu zainteresovani za pristup navedenim tržištima moći će kasnije da se uključe u ovaj projekat.

 

Projekat STARS

STARS je drugi projekat u okviru šireg partnerstva klastera članova ERCI sa tehnološkim insitutima i visokotehnološkim kompanijama širom Evrope. Cilj projekta je da identifikuje preduzeća sa modernim tehnologijama (veštačka inteligencija, sajber-bezbednost, IoT i druge) koje se mogu primeniti u železničkom sektoru i formira partnerstva proizvodnih kompanija sa visokotehnološkim kompanijama kako bi se ubrzao prenos i primena ovih tehnologija. Projekat je trenutno u pripremnoj fazi, i uslediće pregled kompanija članova klastera kako bi se identifikovali problemi koje nove tehnologije mogu rešiti.

Kompanije koje teže razvoju novih tehnologija za primenu u oblasti železnice kasnije se mogu uključiti u ovaj projekat.

I S-ACCESS i STARS će trajati 3 godine, tako da će intenzivnije aktivnosti i benefiti za članove Klastera tek uslediti u narednom periodu.

 

Projekat SMART 2M

http://smart2m.eu/

Ovaj projekat finansiran od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologije se realizuje u konzorcijumu sa ukupno 4 evropska univerziteta i 5 poslovnih asocijacija i kompanija. Cilj projekta je edukacija i osposobljavanje sadašnjih i diplomiranih studenata i zaposlenih u kompanijama za korišćenje inovacionih smart manufacturing procesa u proizvodnim kompanijama metalskog i mašinskog sektora koje pripadaju železničkoj, automobilskoj i aero-industriji.

Projekat će trajati dve godine i imati niz edukacionih konferencija, treninga i škola na koje će i članovi Klastera železnica jugoistočne Evrope biti pozvani da pošalju svoje menadžere i zaposlene, ali i da prezentuju neka od svojih inovacionih rešenja.