Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 02/10/2014
vesti

Hitno potrebna reforma javnog sektora

Blizu tri četvrtine privrednika u Srbiji smatra da je preglomazan javni sektor uzrok ogromne birokratije koja puno košta privredu, jer se kroz razne poreze, parafiskalne namete i druga opterećenja poslovanja stalno smišlja način kako da se obezbede zarade za armiju zaposlenih u javnom sektoru, javnim preduzećima, državnoj upravi i lokalnim samoupravama. Pritom, privrednici smatraju da je usluga ovih javnih servisa na jako niskom nivou i oni više ne žele da finansiraju jedan neefikasan a skup sistem, zbog koga se i država iz godine u godinu zadužuje. Posledica ovog zaduživanja je da su u svrhu vraćanja kredita i pokrivanja budžetskog minusa krajem 2012. i u 2013. podignuti skoro svi osnovni poreski oblici sem poreza na zarade (PDV, porez na dobit preduzeća, akcize više puta, itd.), što je dodatno smanjilo mogućnosti za zapošljavanje i razvoj preduzeća u Srbiji.

Poslednje izjave predsednika Vlade RS, g. Aleksandra Vučića, da neće biti eventualnog dalje podizanja poreza i dodatnog opterećivanja privatnog sektora ohrabrujuće su, ali Vlada, zbog budućnosti zemlje, mora da napravi program racionalizacije javnog sektora i državne uprave sa javnim i državnim preduzećima i da počne s njegovom primenom u najkraćem roku.