Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 13/04/2016
vesti

Eliminacija privatne konkurencije i monopolizacija pogrebnih usluga u Srbiji

U Beogradu 12. aprila 2016. godine održana je konferencija za štampu Unije privatnih pogrebnika Srbije (UPPS), na kojoj je javnost upoznata sa uvođenjem monopola javnih komunalnih preduzeća u pružanju pogrebnih usluga.

Sve veći broj lokalnih samouprava donosi odluke kojima se privatni pogrebnici sprečavaju u obavljanju svoje delatnosti, a sve prema Zakonu o komunalnim delatnostima iz 2011. godine. Uvođenje monopola javno-komunalnih preduzeća u ovoj oblasti preti da zatvori preko 200 privatnih pogrebnih firmi koje zapošljavaju oko 3,000 ljudi.

Takođe, upozoreno je i na novi Zakon o komunalnim delatnostima, čiji je tekst u izradi, a donosi još nepovoljnije odredbe i praktično zatvaranje svih privatnih pogrebnih firmi.

Ovim ponašanjem ugrožena su i prava građana kao potrošača, a prekršeno je i niz zakona, kao i Ustav Republike Srbije. Sa problemom se suočavaju i crkve i verske zajednice, kojima je onemogućeno da upravljaju grobljima u svom vlasništvu, pošto to postaje isključiva nadležnost javno-komunalnih preduzeća

U protekle četiri godine, UPPS je pokušavao da se kroz institucije zalaže za ukidanje monopola i ostvarivanje svojih prava, međutim, nadležno Ministarstvo je ostalo nemo na njihove zahteve. Imajući to u vidu, kao i sve veće pogoršanje njihovog položaja, predstavnici UPPS na konferenciji za štampu su rekli da će, ukoliko se ovakva politika nastavi, morati preći na radikalnije mere protesta.

Video


Snimak konferencije, UNS Press Centar

Foto

Mediji o događaju

UNS Press centar: Eliminisanje privatne konkurencije i monopolizacija pogrebnih usluga u Srbiji (Video)

Beta: Privatni pogrebnici ukazuju na monopol javnih komunalnih preduzeća

RTS: Privatni pogrebnici protestuju zbog novih propisa

B92: Privatni pogrebnici najavljuju kraj – svoj

B92: Privatni pogrebnici se žale na monopol javnih preduzeća (Video)

Al Jazeera Balkans: Srbija ‘pokopala’ privatne pogrebnike (Video)

Novosti: Monopol pokopava privatane pogrebnike

RTV: Privatni pogrebnici: Za monopol JKP kriv je PUPS

Mondo: Ni smrt više nije siguran posao

Newsweek: Srbija: Ko “sahranjuje” biznis privatnih pogrebnika?

Nova Ekonomija: Privatni pogrebnici smatraju da ih javna preduzeća uništavaju monopolom

Novi Magazin: Privatni pogrebnici ukazuju na monopol javnih komunalnih preduzeća

Tanjug: Atanacković: Ide se ka daljoj liberalizaciji pogrebnih usluga