Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 28/03/2016
vesti

BSN i PISK održali besplatnu radionicu posvećenu REFA metodologiji

BSN i slovenačka agencija PISK iz Maribora održali su za 32 učesnika besplatnu radionicu posvećenu racionalizaciji proivodnje i organizacije proizvodnih procesa prema nemačkoj REFA metodologiji.

Na radionici održanoj u prostorijama Saveza računovođa i revizora Srbije u Beogradu, predstavnici slovenačke agencije PISK iz Maribora predstavili su nemačku metodologiju analize i optimizacije proizvodnih procesa REFA, koja se već duže vreme primenjuje u region, kako u kompanijama u vlasništvu stranog kapitala, tako i u pojedinim velikim regionalnim kompanijama.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa poslovnom kulturom koja se neguje REFA metodologijom, prihvatanju inovacija i otvorenom rešavanju problema i načinima na koja se ona uspostavlja i razvija u kompanijama. Takođe, predstavljene su im i metode kojim se meri učinak, određuje norma i optimizuje proizvodnja sa ciljem ostvarivanja ušteda u procesu proizvodnje.

Predstavnici PISK-a su izrazili spremnost da svoje usluge ponude zainteresovanim kompanijama, kako kroz in-house obuku tako i kroz obuke za predstavnike malih i srednjih kompanija koje nemaju kapacitete za punu in-house obuku. Zainteresovane kompanije se mogu javiti Mreži sa poslovnu podršku, putem e-mail adrese info@bsn.rs.