Visbility menu
  • Test
  • Test

Natalija Mićunović

Natalija Mićunović

Dr Natalija Mićunović iza sebe ima tri decenije bogatog naučnog, ekspertskog, istraživačkog rada. Sedam godina je bila direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada Republike Srbije i inicijatorka koordinatorka mnogih projekata usmerenih na jačanje uloge žena i ženskog preduzetništva u Srbiji posle 2001. godine.

Doktorirala je filozofiju na univerzitetu Purdue u Sjedinjenim Državama 1987. godine, a prethodno je na Sarajevskom univerzitetu diplomirala matematiku (1983.) i filozofiju i svetsku književnost (1984.).

Natalija je direktorka izdavačke kuće Hedone čiji je izdavački opus usmeren na objavljivanje različitih knjiga koje su imale širok uticaj u oblasti filozofije, psihologije, savremene sociologije u EU i drugim razvijenim zemljama sveta, ali i beletrističnih izdanja popularnih pisaca širom sveta manje poznatih u Srbiji.

Dugi niz godina je i naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i predavačica po pozivu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Uvek aktivna, osnivačica je i članica više različitih fondova, nevladinih organizacija i međunarodnih asocijacija u oblasti filozofije, razvoja demokratije i rodne ravnopravnosti.

Prevela je i kao urednica uredila više knjiga. Takođe je radila kao novinarka, reporterka i prevoditeljka za nekadašnju TV Beograd.

Bila je inicijatorka, organizatorka, koordinatorka i aktivna učesnica više desetina naučnih, stručnih i socioloških konferencija u Sjedinjem Državama, EU, Srbiji i zemljama u okruženju.

Autorka je više desetina originalnih naučnih radova i istraživanja za uticajne međunarodne institucije, univerzitete, naučne institute i časopise u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji i Srbiji.