Visbility menu
  • Test
  • Test

Milan Vučković

Milan Vučković

Milan Vučković je međunarodni poslovni konsultant i partner u Mreži za poslovnu podršku (BSN). Poseduje 18 godina iskustva kao međunarodni poslovni savetnik na ukupno 15 evropskih tržišta.

Živeo je i radio 20 godina u SR Nemačkoj gde je 7 godina imao svoju firmu za poslovno savetovanje “MVU” u Minhenu. U okviru ovih poslovnih aktivnosti imao je brojne klijente među poznatim nemačkim i italijanskim kompanijama iz industrije u raznim branšama.
Pune tri godine bio je prodajni savetnik poznate nemačke kompanije Goecke i nadležan za ukupno 12 zemalja odnosno tržišta u jugoistočnoj Evropi.

U Srbiju se vratio početkom 2007. godine. Izvesno vreme bio je regionalni direktor u međunarodnoj kompaniji “Trenkwalder kadrovske usluge”. Poslednjih pet i po godina (do kraja maja 2015.) proveo je u Delegaciji nemačke privrede u Srbiji (deo Nemačke spoljnotrgovinske komore / AHK) gde je bio nadležan za rukovođenje projektima i odnosima sa javnošću za tržišta Srbije i Crne Gore.

Milan Vučković trenutno je zastupnik poznate nemačke fondacije SES (Senioren Experten Service) iz Bonn-a za Srbiju i Crnu Goru. Radi se o podršci nemačkih eksperata našim MSP i lokalnim samoupravama u poboljšanju organizacionog nivoa kao i optimizaciji u njihovom proizvodnom procesu. Nemački eksperti mogu da borave u našim kompanijama u vremenu od 3 nedelje do 3 meseca a teret za najveći deo troškova njihovog angažmana snosi nemačka država.

Zainteresovani u svako doba mogu da se obrate ovim povodom Milanu Vučkoviću na: m.vuckovic@bsn.rs