Visbility menu
 • Test
 • Test

Lela Ignjatović

Lela Ignjatović

Lela Ignjatović ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju interesa klijenata u privrednim sporovima, usklađivanju poslovanja privrednih društava sa pozitivnim propisima, radno-pravnim postupcima, registraciji preduzeća, rešavanju imovinsko-pravnih pitanja, procesu restitucije i građansko-sudskim postupcima. Zastupala je privredna društva, sportska udruženja, poslovne asocijacije i fizička lica.

Rad u Advokatskoj kancelariji Ristić:

 • Analize pregleda prava i obaveza (due diligence) za Hypo alphe adria rent a.d.
 •  Zaštite imovine Fonda PIO RS, Beograd, u sudskim postupcima utvrđivanja prava svojine na imovini 17 specijalnih bolnica
 • Povraćaja imovine Fonda PIO RS u postupcima restitucije
 • Zastupala je Republički zavod za sport sa p.o, Beograd ; Eki investment d.o.o, Beograd; Imperial osiguranje a.d, Beograd, u stečajnom postupku; MR građevinsko preduzeće „Građevinar“, itd.
 • U postupcima arbitraže u radnim sporovima zastupala je Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika
 • Zastupanja fizičkih lica i poznatih javnih ličnosti u sudskim sporovima po privatnim tužbama
 • Usluge za različite klijente u oblasti tržišta hartija od vrednosti i berzanskog poslovanja

Rad kao samostalni advokat:

 • U radno-pravnim sudskim, krivičnim i arbitražnim postupcima zastupala je JP Skijališta Srbije, Savez za skokove u vodu Srbije, Teniski savez Srbije, Uniju poslodavaca Srbije
 • Obavljala kompletan pravni konsalting i izrađivala akte za osnivanje privrednih društava i drugih pravnih lica, pravilnike o internim procedurama i druge korporativne dokumente. Savetovala klijente u oblasti korporativnog upravljanja, zajedničkih ulaganja, restrukturiranja, kod statusnih promena.
 • Zastupala pred Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki privatni Dom zdravlja „Clinicanova“, Beograd
 • Postupala kao branilac i punomoćnik u krivičnim i prekršajnim postupcima, kao i u postupcima
 • privrednih prestupa.