Visbility menu
 • Test
 • Test

Andrijana Stefanovski

Andrijana Stefanovski

Andrijana Stefanovski se bavi zastupanjem pravnih i fizičkih lica u privrednim, građansko-pravnim i krivičnim postupcima.

U svojoj profesionalnoj karijeri, ista je bila angažovana na poslovima iz različitih oblasti:

 • imovinsko-pravna pitanja
 • zastupanje interesa pravnih lica u privrednim sporovima
 • zastupanje pravnih i fizičkih lica u radnopravnim sudskim postupcima
 • priprema akata i sprovođenje statusnih promena
 • poresko savetovanje
 • pružanje pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola, izgradnju, zoniranje, registraciju i drugim procedurama pred nadležnim organima
 • postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, drugih stvarnih prava, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke i dr.
 • saradnik i konsultant na izradi Zakona o bezbednosti saobraćaja
 • sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja
 • zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama
 • zastupanje i odbrana pravnih i fizičkih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima, kao i u postupcima privrednih prestupa