Visbility menu
 • Test
 • Test

Podrška investitorima

 • Osnivanje kompanija;
 • Pravno savetovanje i sve usluge neophodne za poslovanje kompanije;
 • Revizija pravnog poslovanja kompanija (Due Diligence)
 • Predviđanje i analiza pravnih posledica poslovanja kompanija
 • Poresko savetovanje;
 • Pravna podrška stranim državljanima u Srbiji;
 • Pravna podrška stranim investitorima (pri realizaciji investicije, odabiru lokacije, dobijanju dozvola, pregovori oko dobijanja podsticaja za investicije i dr.)
 • Odabir advokata za zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka;
 • Angažovanje sudskih veštaka i prevodilaca
 • Pregovori sa sindikatima
 • Ostale usluge pravnim i fizičkim licima