Visbility menu
  • Test
  • Test

Obuke i seminari

  • PR obuke (od osnove do uspeha u PR-u);
  • Risk management
  • Kako nastupiti na tržištu nemačkog govornog područja (razlike u poslovnom mentalitetu, korporativnoj kulturi, navikama, društvenim vrednostima…);
  • Sajmovi u Nemačkoj i kako se pripremiti za nastup na njima;
  • Kako da za kratko vreme dođete do nemačkog eksperta uz simboličan trošak (ovaj nemački program podrške namenjen je MSP, lokalnim samoupravama i državnim institucijama);
  • Finansije;
  • PRAG;
  • Podrška lokalnim samoupravama koje žele da se predstave potencijalnim inostranim investitorima (PR, marketing i druge promotivne metode, uspostavljanje međunarodne saradnje: kako postati grad-partner nekom gradu u nemačkom govornom području i sa njime razvijati buduću privrednu, turističku, kulturnu i društvenu saradnju);