Visbility menu
  • Test
  • Test

Misija i vizija

Mrežu za poslovnu podršku (Business Support Network) formirali su menadžeri i konsultanti koji su godinama radili za različite poslovne asocijacije u Srbiji i kompanije privatnog sektora. Njihovo iskustvo svrstava ih u najbolje poznavaoce sveukupne poslovne klime u Srbiji.

Misija Mreže je pružanje kompletne usluge investitorima, od predinvesticione analize i istraživanja tržišta do svakodnevne pravne, konsultativne, organizacione i marketinške podrške u procesu pokretanja i vođenja njihovog biznisa u Srbiji. Mreža i domaćim preduzećima pruža uslugu povezivanja sa strateškim partnerima u EU, a posebno u zemljama nemačkog govornog područja.

Vizija mreže je povećanje broja uspešnih investicija u Srbiji i povećanje broja domaćih preduzeća izvoznika na tržište EU.

Mreža ima i stalnu otvorenu komunikaciju sa medijima u Srbiji kojima prosleđuje različite analize i informacije o realnom poslovnom okruženju.