Visbility menu
 • Test
 • Test

Članstvo u BSN

Spisak članova Mreže za poslovnu podršku

Član naše Mreže za poslovnu podršku mogu da postanu pojedinci, sva domaća i strana preduzeća, privredna, društvena, kulturna i sportska udruženja i lokalne samouprave.

Ukratko: svi oni koji žele da prošire svoju poslovnu mrežu kontakata u zemlji i inostranstvu.

Kao Mreža mi smo integrativni faktor i zbog toga je članarina sekundarnog karaktera a konkretna podrška u proširenju dragocenih kontakata – prioritet.

Benefiti za naše članove (TOP 5):

– Popust od 20% na sve naše usluge;
– Intenzivno lobiranje kod državnih i drugih institucija za rešavanje ključnih problema naših članova;
– Prvenstvo poziva i 20% popusta na kotizaciju kod svih godišnjih događaja u organizaciji BSN-a;
– Mogućnost umrežavanja sa svim članovima BSN kao i sa članovima drugih domaćih i inostranih privrednih udruženja sa kojima sarađujemo;
– Besplatan prijem svih naših aktuelnih i budućih publikacija;

Članarine od 1 januara 2019.:

 • I Članstvo za fizička lica: 62,50 EUR
 • II Članstvo za mikro i mala preduzeća (do 50 zaposlenih): 187,50 EUR
 • III Članstvo za srednja preduzeća (od 51 do 100 zaposlenih): 250,00 EUR
 • IV Članstvo za srednja i velika preduzeća (101 do 400 zaposlenih): 375,00 EUR
 • V Članstvo za velika preduzeća (preko 400 zaposlenih): 625,00 EUR
 • VI Članstvo za lokalne samouprave i druga udruženja: 300,00 EUR
 • VII Članstvo za obrazovne institucije: 100,00 EUR
 • VIII Članstvo za institute i organizacije sa preko 100 zaposlenih: 300,00 EUR
 • IX PREMIUM Članovi: 1.000,00 EUR

Napomena: Članarinu kompanije u Srbiji plaćaju u dinarskoj protivvrednosti i bez PDV-a.

Benefiti za PREMIUM članove:


Besplatan godišnji baner na prvoj strani sajta BSN-a i sajta privrednog e-magazina "SEE Perspective". Godišnja reklama na pola strane svakog broja magazina "SEE Perspective" (DIN-A4) kao i logo kompanije na svim godišnjim dešavanjima našeg udruženja (okrugli stolovi, konferencije i stalni susreti članova, sve godišnje publikacije.