Visbility menu
  • Test
  • Test

Međunarodna konferencija dobavljača železnica, Beograd

15. 11. 2018.

Velika konferencija železničkih dobavljača iz pet klastera koji učestvuju na projektu PERES (BTS Rail Cluster Saxony (Nemačka), I-Trans (Francuska), Rail Alliance (Velika Britanija), DITECFER (Italija) i Klaster železnica jugoistočne Evrope) u Beogradu na temu produbljivanja saradnje evropskih kompanija iz železničke industrije i njihovog zajedničkog nastupa na vanevropskim tržištima koji se planira za prvu polovinu 2019. godine