Visbility menu
  • Test
  • Test

Vesti

Više
12.04.2018

Kupovna moć građana ograničava rast srpske privrede

Na sastanku međunarodne neformalne grupe nezavisnih poslovnih konsultanata koji prate osnovna ekonomska kretanja u zemljama jugoistočne Evrope konstantovano da je niska kupovna moć građana Srbije značajan faktor ograničenja rasta srpske privrede u periodu do 2025. godine.

Više
14.03.2018

Od oktobra konačno olakšice za početnike u biznisu

Vlada Republike Srbije je posle dugotrajnog ubeđivanja od strane stručne javnosti i poslovnih asocijacija koje traje od 2010. godine konačno najavila da će početnici u biznisu u prvih godinu dana od dana otvaranja privrednog društva ili preduzetničke radnje biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa.

Više
18.01.2018

Istraživanje o trendovima u kretanju potreba za kadrovima u izvozno orijentisanim kompanijama

Strane i domaće kompanije u Srbiji sve teže pronalaze odgovarajuće kadrove i iz godine u godinu odvajaju sve veća sredstva za njihovu profesionalnu obuku, pa su mnoge među njima zabrinute, jer nedostatak obučenih kadrova znatno usporava razvoj poslovanja, ali i povećava operativne troškove.

Više
16.01.2018

Podrška EU klasteru RCSEE i njegovim članovima kroz projekat PERES

BSN, kroz klaster RCSEE, je zajedno sa još nekoliko partnerskih organizacije iz zemalja članica EU, dobio podršku Evropske komisije za realizaciju projekta „Promoting European Rail Excellence Outside EU” – PERES.

Više
21.11.2017

Dugi rokovi naplate i zaduženost najveći problemi u privredi

Šesto periodično istraživanje Mreže za poslovnu podršku (BSN) u oktobru i novembru 2017. godine, na uzorku od 424 privredna društva i preduzetnika u 25 gradova i opština Srbije pokazalo je da nema poboljšanja rokova naplate i da se zaduženost privrednih subjekata i dalje povećava.