Visbility menu
  • Test
  • Test

Vesti

Više
22.05.2018

Preko međunarodnih sajmova do novih kupaca

U Srbiji, kao i u celom našem regionu, u privredi sve su evidentniji problemi koje vlasti svesno guraju pod tepih: ogromni nameti i porezi na zarade koji su znatno viši od EU proseka, sve alarmantniji odlazak stručnih i zanatskih kadrova, velika nelikvidnost i dugovanja (u Srbiji oko 60%), ogroman broj parafiskalnih nameta, PDV koji država ne vraća privatnom sektoru i mnogi drugi. U takvim uslovima i potpuno nezdravom privrednom ambijentu domaće kompanije sve teže mogu da planiraju svoje poslovanje.

Više
27.04.2018

Transport i energetika kao osovina saradnje između EU i Balkana

U Beogradu je 26. aprila 2018. održana međunarodna konferencija na temu “Transport i energetika – veza izmeću zapadnog Balkana i EU”. Ovu značajnu konferenciju inicirala je ambasada Bugarske u Beogradu u okviru aktivnosti Bugarske kao zemlje koja trenutno predsedava EU.

Više
12.04.2018

Kupovna moć građana ograničava rast srpske privrede

Na sastanku međunarodne neformalne grupe nezavisnih poslovnih konsultanata koji prate osnovna ekonomska kretanja u zemljama jugoistočne Evrope konstantovano da je niska kupovna moć građana Srbije značajan faktor ograničenja rasta srpske privrede u periodu do 2025. godine.

Više
14.03.2018

Od oktobra konačno olakšice za početnike u biznisu

Vlada Republike Srbije je posle dugotrajnog ubeđivanja od strane stručne javnosti i poslovnih asocijacija koje traje od 2010. godine konačno najavila da će početnici u biznisu u prvih godinu dana od dana otvaranja privrednog društva ili preduzetničke radnje biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa.

Više
18.01.2018

Istraživanje o trendovima u kretanju potreba za kadrovima u izvozno orijentisanim kompanijama

Strane i domaće kompanije u Srbiji sve teže pronalaze odgovarajuće kadrove i iz godine u godinu odvajaju sve veća sredstva za njihovu profesionalnu obuku, pa su mnoge među njima zabrinute, jer nedostatak obučenih kadrova znatno usporava razvoj poslovanja, ali i povećava operativne troškove.